Aditros löneprogram – förenkla ditt företagande

Aditros löneprogram är ett effektivt och säkert lönesystem med stor flexibilitet. Det är molnbaserat och passar särskilt bra för dig som arbetar inom den privata sektorn. Programmet är anpassat för stora och medelstora företag, och är baserat på modern teknik som ständigt vidareutvecklas.

Med hjälp av Aditros löneprogram får du ett system som noga följer svenska lagar och regler. Centrala kollektivavtal är alltid inkluderade och aktuella. Du behöver inte betala extra för att till exempel få med det nya karensavdraget, eller individbaserad arbetsgivardeklaration. Systemet är också lätt att anpassa till ditt företags specifika regler.

dator på bordMånga fördelar med Aditros löneprogram

Aditros löneprogram innehåller den senaste tekniken inom automatisering, RPA, robotics och artificiell intelligens. Med hjälp av dessa tekniker kan systemet säkerställa att datan är korrekt. Det ger också möjlighet att effektivisera arbetet.
Södra Älvsborgs sjukhus är första sjukhus i Sverige med att låta robotar sköta enkla administrativa uppgifter.

“Det har stor potential att frigöra tid för vår vårdpersonal”, säger utvecklingsledare Fredrik Hansson.

Systemet har också ett inbyggt verktyg för processtöd, vilket sparar mycket tid i företaget. Med verktyget kan du sätta upp en egen löneprocess, som sedan återanvänds. Detta skapar en god överblick och höjer kvaliteten.

Den stora flexibiliteten och möjligheten till anpassning är en annan fördel. Om ert kollektivavtal har lokala anpassningar kan dessa implementeras. Enkelt underhåll kan sedan göras med jämna mellanrum för att hålla avtalet aktuellt.

Vid leverans får du med det centrala kollektivavtalet för ditt företag förinstallerat i systemet. Beräkningsregler som definierats ingår också. Aditro sköter underhåll och uppdatering av aktuella centrala kollektivavtal, och ser till att ditt system hålls uppdaterat så fort förändringar sker. Du har också möjlighet att själv bygga beräkningar som är anpassade till ditt företag.