Säkerhet utan intrång

I dag skriver vi om säkerhet, på internet och i vår dagliga användning av telefon, till myndigheter och företag.

 

Jordglob wwwDet är hög tid att värna om sina personuppgifter och sin integritet på internet, något man kan proaktivt jobba med hjälp av till exempel https://www.mysafety.se/.

I en artikel som tidigare publicerades i Dagens Nyheter kan vi läsa om hur mer eller mindre allvarliga brister upptäckts i den svenska infrastrukturen vad gäller telefonnätet. Det handlar enligt samma nyhetsartikel om den fasta telefonin, som många i Sverige fortfarande använder – bland annat privat- och företagskunder men även statsförvaltningen, därmed svenska myndigheter. Med upptäckta brister menas att de basala it-systemen lagts ut på konsultbolag i låglöneländer, som då har djup och direkt tillgång till just centrala datorer i Sverige.

Denna insyn skulle lätt kunna missbrukas, genom avlyssning, slå ut hela telesystemet, ändra nummer samt stänga av larm som använder telenätet. Inte det bästa av världar alltså, i alla fall om man ser till det säkerhetsmässigt.

Skydd och skydd?

I en annan artikel som vi hittar i Svenska Dagbladet kan vi vidare läsa om hur det i spåren av terrorattackerna ibland annat Paris, följer en massövervakning fylld av rädsla och hopplöshet. Övervakningen i sig hotar kanske till och med grundläggande rättsprinciper som handlar om integritetsskydd, i alla fall enligt Civil Rights Defenders. Att stärka den nationella säkerheten är en sak, men att samla information utan tydlig målinriktning och utan sannolika misstankar är enligt dessa att gå över på den andra sidan, den som kränker den personliga sfär som omger varje person.

Sant givetvis att stat och regering har som plikt och syfte att skydda inte bara sina medborgare men hela rikets säkerhet, men att övervaka utan gränser skadar kanske mer än vad det skyddar? Framförallt vad gäller misstro mot just regering, från folkets sida, samtidigt som arbetet med att analysera alla trafik på digitala kanaler måste vara oerhört förvillande och ytterst krävande.