Svenska företag efter i digitalisering

Sverige är enligt många ett oerhört digitaliserat land. Men enligt en färsk rapport är de svenska företagen efter när det gäller digitaliseringen på arbetsmarknaden.

kontor-arbetsplats-dator

Svenska företag är efter när det handlar om digitalisering, skriver Svenska Dagbladet. Detta visar en ny rapport. Experter säger att Sverige har den infrastruktur och de nätverk som krävs och som möjliggör ett digitalt arbetssätt. Men vi har inte kunskapen för att kunna dra nytta av den digitala tekniken. Något som hindrar svenskarna från att få de kunskaperna är ett bristande engagemang från företagsledningen och brist på både tid och resurser. En annan anledning till att man halkar efter i den digitala utvecklingen tros vara att konkurrensen i Sverige länge varit lägre än i andra länder.

Digitala arbetsmiljöer

Det finns många dimensioner i det här med att digitaliseras och en bit av det hela är att skapa ett digitalt och flexibelt kontor. Många företag går allt mer från analogt till digitalt när det gäller just arbetsmiljön. Exempelvis sker den mesta dokumenteringen på företagen digitalt och en stor del av de svenska företagen har även mobil växel via Noll7Noll eller liknande företag. Vi har även allt oftare videokonferenser istället för att faktiskt ta oss till en och samma plats. På IDG kan man till och med läsa om att det eventuellt ska startas en tjänst som kommer att bli en typ av Netflix för videokonferenser. Tjänsten ska vara en streamingplattform där företagen ska kunna dela med sig av videoinnehåll och då främst olika typer av extern- och internkommunikation. Att man använder sig av sådana här digitala tjänster på svenska kontor visar i alla fall att svenskarna är digitaliserade i någon mån, även om vi hamnat efter andra länder.

Digitaliseringen leder till stress mobiltelefon-selfie

Men att vara helt digital är heller inte alltid något som bara är positivt. I och med att företagen blir allt mer digitala, mår de anställda nämligen allt sämre. I Sydsvenskan kan man läsa om att vi förväntas vara uppkopplade ständigt i och med digitaliseringen och att detta leder till stress och svårigheter med koncentrationen. Många känner dessutom att arbetsdagen aldrig tar slut eftersom man alltid förväntas svara på mejl och annat jobbrelaterat på fritiden. De flesta har ju nämligen sin jobbmejl i sin privata mobil och pressas och stressas till att kolla av mejlen även efter arbetsdagens slut eller på semestern. För att inte känna den där jobbstressen på fritiden som digitaliseringen bidragit till, är det viktigt att man tänker på en del saker och sätter regler för sig själv. Några saker som man kan göra för att slippa stressa är att:

  • Sätta tydliga gränser. Ska man läsa sina jobbmejl på fritiden bör man se till att göra det under begränsade tider. Man kan exempelvis göra det en enstaka gång på semester eller en gång varje kväll.
  • Be om tydlighet från arbetsgivaren. Man bör kolla med sin chef hur tillgänglig man faktiskt förväntas vara, så att man slipper få ångest över vad man borde göra och inte.
  • Utnyttja sin telefonsvarare och autosvar på mejlen. Om personer i ditt jobbliv vet om att du inte jobbar eller är på semester har de lättare att acceptera att du inte svarar.