Därför når Bitcoin nya toppnoteringar

Kryptovalutan Bitcoin har haft sina upp och nedgångar under de drygt tio år den har funnits. Nu är den än en gång en valuta som det pratas om. I den här artikeln kan du lära dig mer om Bitcoin, var den kommer ifrån och var du kan handla med den.

Efter att bitcoin under det senaste året ha värderats på nya rekordnivåer är det många som börjat intressera sig för valutan. Av den anledningen finns det skäl att titta lite extra på Bitcoin och förklara varifrån valutan kommer och varför det är så många som börjat handla med den.

Bitcoin lanserades 2009

Bitcoin är en digital valuta som uppfanns 2008 och började användas 2009. Det är en valuta som inte administreras av någon central instans. Det finns med andra ord ingen centralbank som via monetära beslut kan påverka hur valutan värderas. Vem som uppfann Bitcoin är inte känt. Tillkomsten tillskrivs namnet Satoshi Nakamoto, det är dock inte en riktig person utan en pseudonym som kan stå för en person eller en grupp av personer. Hur som helst sjösattes Bitcoin under 2009 och möttes, inte särskilt överraskande, inledningsvis av en hel del skepsis. Ekonomer varnade för att investera i en valuta som var helt obunden av traditionella monetära hänsynstaganden. Inte för att det spelade särskilt stor roll. Nyfikna människor över hela världen började genast engagera sig i Bitcoin som sedan dess fått stor spridning. Idag finns det i stort sett ingenting som du inte kan köpa med Bitcoin.

Idag handlas Bitcoin till rekordnivåer

Under inledningen av 2021 har Bitcoins värderingar nått nya rekordnivåer. När detta skrivs ligger värderingen någonstans runt 30 000 dollar. Bitcoin är en valuta som historiskt sett varit väldigt ostadig. Även om värderingen totalt sett ökat enormt mycket sedan lanseringen för drygt tio år sedan så har värdet periodvis också sjunkit på sätt som märkts i investerares plånböcker. Varför har Bitcoin blivit så populärt nu? Enligt en del experter drivs utvecklingen delvis av att många upplever världen som orolig just nu. En del uppfattar det nog som att Bitcoin är en bra investering i och med att den inte administreras av någon nationell centralbank. I någon mån är den därför fristående från nationella intressen och konflikter. Ytterligare faktorer som gjort att Bitcoin fått nyvunnen popularitet på senare år är att Japan och Kinas regeringar godkänt valutan som ett officiellt betalningsmedel.

Du kan enkelt handla med Bitcoin

Länken du hittade i den här artikelns inledande stycke leder till Bt.cx som är en av världens ledande handelsplatser för Bitcoin. Hos dem kan du enkelt köpa och sälja Bitcoin såväl som andra så kallade kryptovalutor. För det har blivit betydligt fler kryptovalutor sedan Bitcoin lanserades. Bland andra välkända virtuella valutor finns bland andra Ethereum, Litecoin, Chainlink och Polkadot. Hur säkra investeringar de andra kryptovalutorna är får var och en bedöma. Det vore inte att sticka ut hakan att säga att den mest stabila av dem är Bitcoin, den har ju också ett visst försprång gentemot de andra alternativen.