Minimagar skapade av stamceller

Amerikanska forskare har lyckats odla fram små magar från stamceller. Dessa kommer att användas bl.a. till forskning kring olika former av magsår, men kanske även till att reparera magsäckar.

I tidskriften Nature beskrivs hur forskare har odlat fram små magsäckar i petriskålar. De färdiga magsäckarna som framställs på detta sätt är av en ärtas storlek, och formade som rugbybollar. Det vetenskapliga namnet på de framodlade magarna är gastriska organoider. Det som gör dem så användbara är att de reagerar på olika sjukdomar på precis samma sätt som mänskliga magsäckar.

Sjukdomar som drabbar magen är svåra att studera i laboratorium, eftersom man inte kan använda försöksdjur på samma sätt som när man studerar många andra sjukdomar. Magsjukdomar drabbar nämligen olika djur på olika sätt, och det går därför inte att dra några slutsatser från en art till en annan. De gastriska organoiderna gör det t.ex. möjligt att studera bakterien Helicobacter pylori, som ligger bakom en stor del av världens fall av såväl magsår som magcancer.

Konstgjorda organ av stamceller

Forskarna hoppas också att det ska bli möjligt att vidareutveckla tekniken för att odla dessa minimagar, så att man också kan reparera magsäckar som skadats på olika sätt. Forskningen kring hur man kan skapa mer eller mindre nya organ, med hjälp av stamceller, för att ersätta befintliga går hela tiden framåt.

Ett av de stora genombrotten skedde 2008, då Claudia Sanchez, boende i Spanien, fick en ny bronk. Den gamla hade kollapsat till följd av tuberkolos, och hon fick inte tillräckligt med luft till sin ena lunga. Läkarna prövade då att ta en bit av ett luftrör från en avliden donator, tvätta det rent från DNA och lägga det i en odling med celler som tagits från Sanchez’ brosk och slemhinnor. När den nya bronken sedan sattes på plats stöttes den inte bort av patientens immunförsvar, eftersom kroppen kände igen cellernas DNA. Operationen blev så pass lyckad att Sanchez kunde gå ut och dansa.

Om de gastriska organoiderna kommer att kunna användas till något liknande är för tidigt att uttala sig om, men de väcker hopp hos många.