Få hjälp med företagets revision

Är det dags för redovisning på företaget? För att vara säker på att allt blir rätt och för att underlätta tidsmässigt så att du får tid för annat kan det vara klokt att ta in en auktoriserad revisor. Revision innebär att ditt företags bokslut, bokföring, årsredovisning och förvaltning granskas av revisorer. Arbetet avslutas med en revisionsberättelse. En revision som utförs av auktoriserad revisor kan betyda många fördelar för ditt företag, till exempel högre ekonomisk tillförlitlighet.

En oberoende revision reducerar risker för ditt företag och skapar trygghet i ekonomin. Grant Thornton erbjuder auktoriserade revisorer som har lång erfarenhet av internationella och nationella storföretag, ideella organisationer och offentlig verksamhet. Med deras kompetens går det att minimera företagets risker, fatta trygga affärsbeslut och fokusera mer på kärnverksamheten.

Säker bokföring

Side,View,And,Close,Up,Of,Hands,Using,Laptop,AndFysiska personer som driver enskild näringsverksamhet är bokföringsskyldiga. Likaså handelsbolag, aktiebolag och ekonomiska föreningar. Bokföring är viktigt då du som företagare behöver hålla koll på verksamhetens papper. Om du sköter bokföringen själv kan du spara en hel del pengar, men det innebär också att du måste ha bra koll på hur bokföringen ska utföras på ett korrekt sätt. Det är bra att bokföra regelbundet och inte vänta till slutet av månaden. Att hålla koll på verifikationerna kan spara pengar och tid, då du slipper organisera dem i efterhand. Genom att fakturera ofta kan du också förbättra företagets likviditet, eftersom det kan ta tid att få betalt efter att du skickat ut en faktura.

Bokföringen går till så att affärshändelser som fakturor, kvitton och övriga underlag registreras och redovisas i registreringsordning i en grundbok, samt i systematisk ordning i en huvudbok. Med hjälp av noggrann bokföring går det att ta fram lägesrapporter för varje månad, vilket ger svar på hur månadsresultatet blev, hur mycket pengar som går att ta ut ur företaget och hur verksamheten påverkas på längre sikt. Bokföringen fungerar alltså som ett stöd för de ekonomiska beslut som behöver fattas i verksamheten.

Olika intressenter kan vilja se över din bokföring, till exempel långivare och leverantörer. Det går att bokföra på manuellt sätt via en kolumndagbok eller digitalt i ett bokföringsprogram. Vanliga kalkylprogram som Excel får inte användas, du behöver använda ett särskilt bokföringsprogram som är anpassat efter nuvarande lagstiftning för bokföring. Marknaden erbjuder många bokföringsprogram, och du har möjlighet att testa programmet ett tag innan du behöver betala för programlicensen.

Auktoriserad revisor ett bra stöd

Auditor,Looking,For,Errors,In,The,Financial,StatementsAlla aktiebolag bör ha en revisor. Men nybildade och mindre sådana kan välja att starta aktiebolag utan att anlita revisor. De aktiebolag som kan välja bort en revisor är de som inte når två av följande värden för de två föregående räkenskapsåren:

  • Över 1,5 miljoner kronor i aktuell balansomslutning
  • Mer än tre anställda
  • Över tre miljoner kronor i aktuell nettoomsättning

En auktoriserad revisor kan stärka bolaget, med sin djupgående kunskap kring förändringar på marknaden och vilka regler som gäller. När du anlitar en revisor från Grant Thornton kan du få hjälp med kontinuerlig granskning av ditt företags verksamhet. Om några problem noteras blir du snabbt underrättad och får hjälp med att utföra lämpliga åtgärder.