Så skapar du en framgångsrik koncern

Ackvisition av företag, det vill säga att ett företag köper upp ett annat för att skapa en större koncern, kräver en del förberedelser för att slutresultatet ska bli bra. Det är viktigt att först undersöka den ekonomiska situationen hos företaget med noggrann aktsamhet, vilket också kallas för “due diligence”.

Förutom att först besiktiga företaget med due diligence behöver företaget värderas professionellt och ett noggrant avtal upprättas. För att allt ska skötas korrekt är det nödvändigt att ta hjälp av en advokat från exempelvis advokat24 som kan göra en noggrann undersökning med “due diligence”. De går igenom företagets ekonomiska, skattemässiga, marknadsmässiga och juridiska aspekter innan det förvärvas.

Slå ihop flera företag till en koncern

När köpeavtalet innehåller garantier från säljaren är det mindre riskfyllt att förvärva ett företag till koncernen. Med ett bra köpeavtal går det också att begränsa ansvaret för säljaren om företaget som säljs har brister.

VD:n Maria Hamrefors slog ihop Bokia och Akademibokhandeln på endast åtta veckor. Bokhandlarna var stenhårda konkurrenter och arbetet var inte helt enkelt. Om processen hade misslyckats skulle det ha gett dramatiska konsekvenser. De största konkurrenterna var förstås näthandeln, som har vuxit starkt under det senaste decenniet. För att nå framgång med sammanslagningen valde Maria Hamrefors att:

  • Behålla namnet Akademibokhandeln
  • Vara synlig i förändringsarbetet
  • Noggrant planera i förväg för alla komplexa systemförändringar

Att de valde att behålla namnet Akademibokhandeln berodde på att det var det starkaste varumärket. Denna linje behöll de i hela sammanslagningen, att välja den bästa lösningen. Även om koncernen fick namnet Akademibokhandeln så byttes Akademibokhandelns interna logistiklösning och affärssystem ut mot Bokias.

För att ro sammanslagningen i hamn prioriterade Maria Hamrefors att vara väl synlig i förändringsarbetet. När hon såg problem var hon ärlig och erkände detta, även när hon inte hade svaren. Hon ville förstå hur allt hängde ihop och detta kunde stundtals vara väldigt komplext. Vissa systemförändringar kunde vara svåra att förklara externt och det krävdes planering av många förändringar som skulle genomföras på kort tid.

Uppnå rätt synergieffekter

När två företag slås ihop för att uppnå ekonomiska fördelar kan jakten på att skapa positiva synergieffekter gå för långt. Fusion av företag brukar ofta uppstå när ekonomin är god. Då vill ägarna ofta dela ut pengar till sina aktieägare eller göra mer långsiktiga investeringar genom att köpa upp ett annat företag. Detta är dock inte riskfritt eftersom varumärken och företag kan glida ihop. Skalekonomin leder inte heller alltid till den finansiella effekt som avses. När en företagsbesiktning visar att en sammanslagning inte vore en god idé går det exempelvis att skapa strategiska allianser mellan företag i stället.

Bredbandsoperatören Comhem och mobiloperatören Tele2 slogs nyligen samman till ett bolag. I januari 2018 ingick de båda styrelserna ett fusionsavtal och antog en fusionsplan. Sammanslagningen gynnade aktieägare hos båda bolagen och skapade synergier runt cirka 900 miljoner kronor, detta inom fem års tid. Fusionen skapade en bättre livskvalitet digitalt sett för svenska hushåll, individer och företag. Här kunde man genom en genomtänkt sammanslagning skapa värde för alla parter.