Så har ljudboken förändrat hur vi läser

Hur vi läser har förändrats genom tiderna. För hundra år sedan läste vi böcker med ögonen, vilket krävde bra syn, god läsförmåga samt tillräckligt med belysning när solen gått ner. Idag har vi fler sätt att ta till oss böckernas innehåll, där samhällets digitalisering och ljudböcker har skapat större möjligheter. Detta har ökat tillgängligheten till den litterära världen men också skapat många nya jobb, som ljudboksuppläsare och företag som erbjuder ljudbokstjänster.

Många väljer idag att ladda ner en app via https://ljudboksappar.se/ och lyssna på böcker istället för att köpa dem i bokhandeln. Även när det gäller radioprogram har digitaliseringen skapat nya sätt att ta till sig detta medium. Nu finns möjligheten att lyssna på podcasts istället för radio, och det finns ett enormt utbud av “poddar” för alla intressen och smakinriktningar.

Bokens historia

De första böckerna skrevs för hand på rullar som bestod av flera hoplimmade papyrusblad. Under Romarrikets tid inträffade från 300-talet och framåt en övergång till att teckna ner information på pergament. Under Antiken fanns också små böcker i fyrkantigt format, framställda av elfenben, metall och trä. På 1100-talet nåddes Europa av lumppapperet, ett papper framställt av slitna textilier. Då började stora förändringar ske i böckernas inre och yttre sammansättning. Boktryckare och formskärare samarbetade för att skapa tilltalande bokverk. Fler och fler yrkeskategorier började arbeta med böcker, som gravörer, tecknare och kopparstickare.

Den äldsta bevarade boken i Sverige är Skaramissalet, som är en medeltida mässbok handskriven på latin. Den är inbunden och vackert färglagd, med daterade träpärmar från träd som tidigare växt i Västergötland under andra hälften av 1200-talet.

Digitalisering och förändrad läsning

Ljudböckerna började komma på trettiotalet i USA, där “The American Foundation for the Blind” etablerade en studio som skapade inspelningar av böcker förevigade på vinylskivor. Varje sida av skivan innehöll femton minuters inläsning. Idag har vi en stor mängd ljudböcker, där produktionen och konsumtionen har ökat explosionsartat. Detta har skapat ett stort behov av duktiga inläsare.

Framgångarna för ljudböcker har kommit som ett resultat av den starka digitaliseringen av samhället, samtidigt som denna i sin tur driver på ytterligare inläsning av litterära verk. Nästan alla svenskar har tillgång till internet och väljer allt oftare att titta på rörlig media som Youtube och Tiktok, eller lyssnar på böcker istället för att läsa dem. Som exempel på detta går det att titta på statistiken som visar att:

  • År 2019 såldes cirka hälften av alla böcker i landet via digitala tjänster.
  • De digitala tjänsterna ökade med 36 procent mellan år 2018 och 2019.
  • Övrig litteraturförsäljning minskade under denna tid.

Digitala böcker ökar – traditionell media minskar

Mediernas digitalisering har pågått under lång tid, men de traditionella medierna som böcker, dagstidningar, TV och radio har fortsatt att existera jämsides med digitala motsvarigheter. En stor skillnad är att digitala tjänster kan erbjuda sortimentet “on demand”, vilket innebär att det går att lyssna på ljudböcker när som helst. De är mer tillgängliga då en tjänst som erbjuder ljudböcker ofta har ett stort sortiment. Traditionella böcker kräver mer tid och ansträngning, där läsaren behöver köpa boken eller låna den på ett bibliotek.