Anställd behöver inte vara tillgänglig

Den allt mer utbredda digitaliseringen i företagsvärlden ställer högre krav på den anställdes tillgänglighet, men sanningen är att den anställde inte behöver vara tillgänglig utanför arbetstid – speciellt inte när personen är ledig eller är på semester.

”– Ett kort telefonsamtal kanske man får stå ut med om man är dum och svarar i telefonen. Det kanske inte är ett brott mot lagen. En beordran från arbetsgivaren är däremot ett tydligt lagbrott.” läs mer här.

Telefonen är företagens viktigaste verktyg ochSemesterbild på strand och parasoll precis som Susanne Lundberg, chef på arbetsrättsenheten på LO-TCO Rättsskydd, säger i citatet ovan får man skylla sig själv om man svarar när jobbet ringer när man är ledig. Men allt är såklart inte tillåtet. Chefer som stör sina anställda under deras semester bryter faktiskt mot lagen. Så att stänga av telefonen och logga ut från mailen är något som alla anställda kan göra med gott samvete när man väl sagt tack och hej för att gå på semester – med andra ord behöver man som anställd inte känna sig skyldig att vara tillgänglig, för det behöver man inte.

Chefen kan bli skyldig till skadestånd

Vid de tillfällen när chefen kontaktar sin anställde under semestern bör bägge parter vara medvetna om att detta kan leda till att arbetsgivaren blir skadeståndsskyldig. Enligt lag är nämligen semestern så pass skyddad att detta är en konsekvens som mycket väl kan drabba en chef som inte låter sin anställde ha semestern fri från avbrott i arbetskaraktär. Till exempel är det möjligt för chefen att avbryta den anställdes pågående semester, men detta är då ett brott mot semesterlagen. Att bli störd med jobbrelaterade frågor och annat under semestern kan få som kompensation att behålla sin semesterdag att ta ut senare, men vad som klassas som ett avbrott är dock inte fastställt vilket gör det hela lite krångligt.