Förbättra företaget med digitala lösningar

Ditt företag kan gynnas stort av att använda sig av digitala lösningar som program för fakturahantering, bokföring, e-handel och andra sysslor som förbättrar företagets administration och omsättning. Att underlätta den dagliga administrationen i din verksamhet frigör tid du kan lägga på att arbeta eller marknadsföra era tjänster och produkter. Den ökade digitaliseringen gör också att de anställda inte behöver lägga ner lika mycket tid på repetitiva uppgifter och kan i stället bättre utnyttja sin kompetens och utbildning.

Program som underlättar för att ta fram fakturaunderlag är guld värt för er ekonomiavdelning och andra program som digital tidsrapportering kan vara lika värdefulla för personalen. Med Timezynk kan du generera företagets fakturor med material, utlägg och arbetad tid och på så vis skapa effektiva fakturaunderlag. Programmet fungerar bra till både små och medelstora företag och ökar likviditet och säkerhet.

Många fördelar

Att använda sig av digitala tjänster och program kan minska företagens klimatavtryck samt effektivisera administrationen. Med hjälp av programmen kan pappershanteringen minskas samtidigt som de anställda inte behöver ta lika många tjänsteresor. I exempelvis Kalmar län saknar över 70 procent av de lokala småföretagarna en strategi eller plan för sitt hållbarhetsarbete. Men en hållbarhetsplan där digitala program ingår kan innebära konkurrensfördelar och är därför värd att satsa på.

Mindre resande och mer digitala möten

Experter har sedan pandemin diskuterat det framtida arbetslivet, där de tror vi ser ett minskat resande kombinerat med mer hemarbete och videomöten. Enligt en undersökning som TCO står bakom är en stor majoritet av de som har jobbat hemifrån under pandemin positiva till förändringen. Sjuttio procent av de hemarbetande säger att de trivs bra med detta, och nio av tio vill helst fortsätta med att arbeta från sitt hem minst en dag per vecka. Här underlättar digitaliseringen för de anställda, både i själva arbetet men också inom administration och kommunikation.

Regeringen vill att digitaliseringen ska bidra till en miljömässigt och socialt hållbar utveckling, samtidigt som konkurrenskraften stärks. Sverige ska vara en av de bästa länderna i världen vad gäller användandet av digitaliseringens möjligheter. När medborgarna är trygga och digitalt kompetenta kan de driva på innovation, vilket bidrar till en bra och positiv samhällsutveckling.